top of page
Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku, şahıs ya da işletmeye ait ürünleri, dokümanları, görselleri, kimlik unsurları ve sanat eserlerine ilişkin tüm özgün tasarımları, gizli ya da açık bilgileri ile ilgili sahip olduğu, kullanma, ürüne dönüştürme, dağıtma, yayma, satma gibi haklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Fikri Mülkiyet; Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Koruma, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmaktadır. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanması için, ilgili buluşun, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir.
 
FM Hukuk Grubu, Fikri Mülkiyet haklarından doğan davaların takibini yapmakta; fikri hakların, edebiyat ve sanat eserlerinin, telif haklarının, buluşların, patentlerin, endüstriyel tasarımların, faydalı ürünlerin, markaların, tasarımların, coğrafi işaretlerin ve ticaret unvanlarının korunması amacıyla şahıs ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

bottom of page