top of page
Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, şahıs ve şirketlerin ‘’ticari’’ nitelikteki faaliyet ve ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ticari hayatta yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar neticesinde ilgili mevzuat sıklıkla değişmektedir. Bu sebeple ticari faaliyette bulunan şahıs ve şirketlerin güncel kanunlara uyum sağlamaları ve doğabilecek zararlara karşı korunmaları gerekmektedir. 
FM Hukuk Grubu, Ticari İşletmeler, Kıymetli Evrak Hukuku, Rekabet Hukuku, Haksız Rekabet, Borçlar Hukuku, İnşaat Hukuku, Fikri Mülkiyet, Sigorta Hukuku alanlarında hizmet sunmaktadır. Avukatlarımız; yerli ve yabancı şirketlerin birleşme, bölünme, devralma, tür değiştirme işlemleri ile hisse devri sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin incelenmesi, şirket yapısının organizasyonunun sağlanması, birleşme ve devralma süreci sonrası entegrasyona ilişkin hukuki destek sağlamaktadır.

bottom of page