top of page
Yatırım Projeleri ve İnşaat Hukuku

Yerleşmelerin ve bu yerlerdeki mevcut yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmesi, iktisadi ve toplumsal şartlara uyumlandırılması, kamu düzenin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen tasarım, altyapı, yapım, revizyon, kamulaştırma gibi çalışmaları ve bu çalışmalardan kaynaklanan ilişkilerin düzenlendiği bir hukuk dalı olan İmar Hukuku; içeriğinde bir çok hukuk disiplinini ve mimari ilim dallarını barındırmaktadır. Multidisipliner bir hukuk alanı olan İmar Hukuku, imar mevzuatının yanı sıra mimari ve planlama teknik bilgisine sahip olunmasını gerektirmektedir. 
FM Hukuk Grubu,  imar planlarının hazırlanması, kabul edilmesi ve onaylanması, plan değişikliklerinin yapılması, revizyonu, mevzi ve ıslah, koruma imar planları, imar planlarının uygulanması, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma işlemleri takip etmektedir. Avukatlarımız; İnşaat ve Enerji sektörü başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgeleri de dahil bir çok tüzel kişiye hukuki destek sağlamaktadır. 

bottom of page