top of page
Arbitraj (Tahkim) Hukuku

Tahkim; taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların devletlerin resmi yargı makamlarınca değil, tarafların ortak olarak belirlemiş olduğu usul, yer, mevzuat uyarınca ve yine doğrudan veya dolaylı olarak taraflarca belirlenen hakemler tarafından çözülmesini ifade etmektedir. Taraflarca kararlaştırılması koşulu ile, tahkim yoluna gerçek ve tüzel kişilerce başvurulabildiği gibi, devleti ilgilendiren konularda özel kişi veya devlet tarafından da başvurulabilmektedir. Tahkimde esas olan tarafların iradeleridir; tahkimin görüleceği yer mevzuatınca bazı temel ilke ve esaslara aykırılık teşkil etmediği sürece tahkim sonucu verilen kararlara resmi yargı organları müdahale edememektedir. Böylece taraflar hızlı ve kendilerine daha uygun bir yargılamayı kabul edebilmektedir. Tahkim yoluna başvuru özellikle uluslararası ticaret alanında her geçen gün daha çok tercih edilmekte ve sözleşmelerde yer almaktadır. 
FM Hukuk Grubu; tahkim yargılamasında müvekkillerin savunulması görevini üstlenmekte, tahkim yoluna başvuru ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Avukatlarımız; şahıs ve şirketleri Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde temsil etmektedir.

bottom of page